Občanské sdružení KRUH-CK
Telefon: + 420 607 890 141
E-mail: kruh@krumlov.cz
Web: www.kruh.krumlov.cz

Menu:Cíle sdružení

Akce

Preambule sdružení
Cíle sdružení


Cílem sdružení Kruh je
probouzet lásku k pravdivosti
pomocí ozřejmování základních
principů morálky a etiky,čímž
přispívá k zvyšování zájmu
občanů
o nápravu věcí veřejných a to
prostřednictvím vzdělávacích a
kulturních aktivit,veřejné
diskuse a dialogu.Sdružení
vykonává svou činnost na celém
území České Republiky
prezentací pravdivých
politickými zájmy
neovlivněných,
svobodu a demokracii
podporujících informací.